Strojárske technológie

Kataforetické lakovanie

Strojárske technológie

Robotické lakovanie

Strojárske technológie

Mechanické opracovanie

Strojárske technológie

Kataforetické lakovanie

Strojárske technológie

Robotické lakovanie

Strojárske technológie

Mechanické opracovanie

Posunieme Váš biznis na novú úroveň.

o nás

Spoločnosť J.R.G. s. r. o. ponúka inováciu procesu povrchovej úpravy kovov formou zavedenia dvoch nových služieb, ktoré sú v portfóliu ponúkaných služieb spoločnosti nové.

Investícia do modernej technológie umožňuje takú povrchovú úpravu kovových dielcov, ktorá zabezpečí ochranu pred koróziou, eliminuje deformácie, zabezpečuje mechanickú odolnosť, vysokú kvalitu....

Referencie