Kolaboratívne zváranie

Kolaboratívne zváranie

V prípade kolaboratívneho robotizovaného zvárania ide o pokročilé senzormi navigované robotizované spájanie materiálov. Kolaboratívny robot dokáže kopírovať vopred definovanú trajektóriu a významným spôsobom urýchľuje prestavbu pracoviska resp. zváranie nových podskupín.

Hlavnými prednosťami kolaboratívneho zvárania je zvýšenie efektívnosti výroby, zvýšenia presnosti a kvality zvarov, ako aj zníženie podielu ťažkej manuálnej práce a eliminácie škodlivých vplyvov prostredia počas zvárania na pracovníkov (plyny, žiarenie).

Nasedenie kolaboratívnych robotov v našej spoločnosti prinieslo viaceré výhody predovšetkým:

  • relatívne jednoduché programovanie kolaboratívneho robota pri zmene výroby resp. skupiny zváraných dielov a jeho integrácia do výrobného procesu
  • vhodnosť nasadenia aj pre menšie série zváraných dielov

Referencie