Povrchové úpravy

Povrchové úpravy

Spoločnosť J.R.G. s. r. o. ponúka inováciu procesu povrchovej úpravy kovov formou zavedenia dvoch nových služieb, ktoré sú v portfóliu ponúkaných služieb spoločnosti nové. Investícia do modernej technológie umožňuje takú povrchovú úpravu kovových dielcov, ktorá zabezpečí ochranu pred koróziou, eliminuje deformácie, zabezpečuje mechanickú odolnosť, vysokú kvalitu. Zároveň sa dosiahne zníženie chybovosti a následných opráv, zvýšenie produktivity práce, zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie, cez zníženie energetickej náročnosti, zlepšovanie hospodárskeho výsledku a rast konkurencieschopnosti podniku.

Ponúkané služby:

Kataforetická povrchová úprava veľkých kovových súčiastok

Služby

KTL zabezpečuje dokonalý výsledok lakovania. Jedná sa o jedinečnú kombináciu protikoróznej ochrany s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu. Technológia KTL sa používa ako základný náter pod práškové lakovanie, alebo ako samostatný konečný náter.

Robotizovaná povrchová úprava veľkých kovových súčiastok

Služby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus asperiores beatae delectus exercitationem illum mollitia nobis, quae rerum totam. Aliquam atque beatae dicta eligendi esse illum labore laudantium minima qui?

Referencie