Robotické lakovanie

Robotické lakovanie

Mokré lakovanie je zaužívaný termín pre nanášanie kvapalných náterových hmôt. Môžu to byť vodou riedené hmoty alebo hmoty riedené rozpúšťadlami. Pri mokrom lakovaní sa tekutá farba nanáša nástrekom na plastové alebo kovové diely.

Spoločnosť JRG disponuje modernou lakovacou robotizovanou linkou kde dochádza k automatickému lakovanie dielov polyuretánovou dvojzložkovou vrchnou farbou. V závislosti od aplikácie sa môže naniesť niekoľko vrstiev farby. Celý proces sa vykonáva pomocou robotov.

Týmto spôsobom je zabezpečená vysoká kvalita a reprodukovateľnosť pri lakovanom povrchu.

Výhody lakovania v robotizovanej linke JRG

Kvalita

Celý proces riadime tak, aby bol výsledok kvalitný a zodpovedal vaším požiadavkam.

Technika

Disponujeme technológiou, ktorú pravidelne inovujeme a kontrolujeme.

Personál

Všetky úpravy kovových aj nekovových povrchov vykonáva školený personál.

Referencie