LC2 Kompletný prípravok na montáž podvozkových rámov

Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 Technické zadanie LC02
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria LC02
Príloha č. 3 Návrh zmluvy LC2 Montáž podvozkových rámov
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch LC02
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie zákaz účasti vo VO LC02
Príloha č. 6 Informácie o osobe LC02
N-805-00-00-00-0_H_1_A4x4
N-830-02-00-00-0_E_V_1_A3
N-830-03-00-00-0_D_V_1_A3
N-849-03-00-00-0_H_V_1_A3
N-849-04-00-00-0_A_V_1_A3
N-860-01-00-00-0_A_V_1_A3
N-870-00-00-00-1_F_V_1_A3
N-870-01-00-00-1_V_1_A3
N-870-03-00-00-0_E_V_1_A3
N-890-00-00-00-0_E_V_1_A3
N-890-05-00-00-0_D_V_1_A3
Záznam z prieskumu trhu