Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu

Výzva na predloženie ponuky
Bezčelníkový podvozok s kompakt. brzdou
Bezčelníkový podvozok s kotúčovou brzdou
Čelníkový podvozok s pákovou brzdou
Čelníkový podvozok s brdovým valcom, stopexom
Príloha č. 1 Technické zadanie LC04
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria LC04
Príloha č. 3 Návrh zmluvy JRG virtualnarealita
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch LC04
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie zákaz účasti vo VO LC04
Príloha č. 6 Informácie o osobe LC04
Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže
Technické dáta striekacej pištole
Záznam z prieskumu trhu